Adgang til gamle ruter!

16. november 2020 0 Af Knud
Af hensyn til TS-folket – og ikke mindst de mange som har brugt mange mange timer på at udvikle scenarier til disse – har jeg aftalt med Erich at der fortsat skal være adgang til gamle ruter som Lollandsbanen, Skagensbanen og Northern Europe. Selvfølgelig uden nogen form for support eller garanti overhovedet.
Erich har ikke længere ruterne, men det har jeg (undtagen Lollandsbanen), så indtil vi får en fuldstændig afklaring på hvor de skal ligge, ligger de til download her:
Aftalen indeholder flere ting, bl.a. at det igen er tilladt at tage screenshots fra Team-Trainsims ruter og at skærmbilledet tilhører den som har taget skærmbilledet og vedkommende kan frit afgøre hvordan det må benyttes.

Og ikke mindst! For at fremme interessen hos andre brugere til at bygge ruter skal det være tilladt at bruge objekter (Assets) fra Team Train-Sim (for tiden objekter mærket Kapafa, Fos og DTS) til rutebygning og lægge ruten til download. Om objekterne må medfølge ruterne er ikke afklaret, men hvis ikke, så må der være en form for forsyningssikkerhed.
Jeg vil selv give tilladelse til at Heavyeagels køremaster, sammen med en passende readme, frit distribueres sammen med ikke-kommercielle ruter.