Forskellig log-ind på hjemmeside og forum / Different log-in on website and forum / Verschiedene Log-in auf Webseite und Forum

1. juli 2017 0 Af Knud

Husk at jeres brugernavn på hjemmesiden – der hvor I downloader – og på forummet er to af hinanden uafhængige brugere.
Det betsyder bl.a. at I ikke nødvendigvis er logget ind på hjemmesiden selv om I er det på forummet og vise-versa.

Får du ikke nogen aktiveringsmail? Prøv at kigge i mappen med spam/uønskede mails

Remember that your username on the website – where you download – and on the forum are two independent users.
This means, among other things, that you do not necessarily have logged into the website even if you have it on the forum and vice-versa.

Do not get any activation email? Try looking in the spam / unwanted mail folder

Denken Sie daran, dass Ihr Benutzername auf der Website – wo Sie herunterladen – und im Forum sind zwei unabhängige Benutzer.
Das bedeutet, dass Sie in die Website nicht notwendigerweise angemeldet, auch wenn Sie es auf dem Forum haben und umgekehrt.

Sie werden nicht Ihre Aktivierungs E-Mail erhalten? Versuchen Sie, die Spam-Ordner / Junk-Mails überprüft