Julekonkurrence 2018

Så er vinderne af Railworks Danmarks julekonkurrence fundet…

1. og 2. præmie: 2 produkter efter eget valg fra GBE Global Bridge Entertainment, er vundet af René Henriksen (Krider82) og Marco Hansen (Marcohansen)

3. præmie: 1 produkt efter eget valg fra RSSLO.com, er vundet af Patrick Jensen (FingerDatPat)

4. præmie: 1 Train Simulator-relateret produkt eller 1 Train Sim World-relateret produkt efter eget valg på Steam på op til 20€ fra sponseret af Railworks Danmark, er vundet af Jan Olsen (kijaol)

Tillykke og god fornøjelse med præmierne!

Vinderne har fået direkte besked.

SPONSOR:


RSSLO.com sponserer med 1 præmie på et af deres produkter efter eget valg

GBE Global Bridge Entertainment sponserer med 2 præmier på hver 2 stk af deres produkter efter eget valg

Railworks Danmark
sponserer med en TS-relateret gave på Steam efter eget valg på op til 20€

Links til dagens konkurrence-spørgsmål kan du se her hver dag fra ca. kl. 6
Svaret skal indsendes inden det rigtige svar offentliggøres her efter 3 dage. Hvis du indsender flere svar til dagens spørgsmål, vil det kun være det sidst indsendte svar som tages i betragtning. Du får 1 lod med i puljen for hver rigtig besvarelse og du kan dermed opnå op til 24 point der indgår som lodder i den endelige udtrækning.

Dato Spørgsmål Rigtigt svar
1 Hvad er oprangeringen i en ME 240? ME – Bn – Bn – Bn – Bn – Bn – ABns
2 Blev strækningen København H-Roskilde elektrificeret før eller efter Kystbanen? Efter: København H-Roskilde blev elektricificeret 28. maj 1988
3 Hvornår træder K19 TKØ i kraft? 9. december 2018
4 Hvilket land blev de 16 MZ III afskibet til? Australien
5 Hvor mange af de oprindeligt ejede DSB MZ-lokomotiver er videreført til DB Cargo Scandinavia A/S? 6 (1449 1452 1453 1456 1457 og 1459)
6 Hvad nummer har det MZ-lokomotiv som blev lakeret verkehrsrot i Sverige i april 2018? 1459
7 Kan du få et DB CARGO MZ i verkehrsrot bemaling til Train Simulator? Ja
8 Hvornår blev Den gamle Lillebæltsbro indviet? 14. maj 1935
9 Hvilket transportmiddel brød snoren først? Lyntoget
10 Hvor mange togsæt bestod lyntoget af? 2 togsæt
11 Hvad var navnet på den statsminister som modtog H.M. Kong Chr. X på Middelfart havn? Thorvald Stauning
12 Hvilken dansk pengeseddel er Lillebæltsbroen gengivet på? 100 kr. sedlen
13 Hvad hed julescenariet fra 2012? Jul i Skagen (2012)
14 Hvem stod for repaints af materiel til julescenariet fra 2012? Tjalfes
15 Hvilken plantage kommer de juletræer fra? Aalbæk Plantage
16 Hvor skal disse juletræer transporteres til? Frederikshavn
17 Hvilken type togvogne havde du med fra Frederikshavn? Tomme containervogne
18 Hvor skal du hente en vogn med juletræer? Aalbæk
19 Hvad skal der ske med de juletræer som du har leveret til Skagen? De skal benyttes til juleudsmykning i Skagen og resten sælges til byens borgere
20 Hvad var kaldenavnet for IR 597 i vinterkøreplanen i 1995? Natteravnen
21 Hvad tid var planmæssig ankomst i Aalborg? 08:24
22 Afgår der et tog fra København H i 2018 til Aalborg på ca. samme tid? Nej – det gør der ikke
23 Hvilket firma skal levere 26 nye lokomotiver til DSB? Tyske Siemens
24 Hvad hedder den lokomotivmodel som DSB sætter i drift på Sjælland i 2021? Vectron
25 Spørgeskema (Svarfrist 28/12)

Konkurrenceregler