Jul 2018-01

Dagens spørgsmål, lørdag den 1. december 2018

Dagens spørgsmål tester din viden om togdrift i Danmark…

I Banedanmarks tjenestekøreplaner er anført er anført nogle togarter som angiver togets oprangering/consist… Den kan fx være MF, MQ, ME 240, ME 300, EA 240, ER, MZ 1000, BR185 1700 m.fl.

Spørgsmål: Hvad betyder ME 240 ?
(Du kan få hjælp til svaret her: trainsimulator.dk/jernbanehistorie/Hvad betyder… )

Du får et point i puljen hvis du svarer rigtigt og sende det senest den 4/12.

Der var følgende svarmuligheder:

Hvad er oprangeringen i en ME 240?
Rigtigt = ME – Bn – Bn – Bn – Bn – Bn – ABns
Forkert = EA – Bn – Bn – Bn – Bn – Bn – ADns-e
Forkert = MEo – B – B – B – Bk – ABs

Konkurrenceregler