Jul 2018-03

Dagens spørgsmål, Mandag den 3. december 2018

Dagens spørgsmål tester din viden om dansk jernbanedrift…

Tjenestekøreplanen (Kxx hvor xx svarer til årstallet) er en oversigt over den kapacitet, som Banedanmark har tildelt jernbanevirksomhederne i forbindelse med den årlige kapacitetstildelingsproces. Tjenestekøreplanen er opdelt i passagertog (TKØ, TKV og TKS) og tilhørende materieltog samt tjenestekøreplanen for godstog (TKG). For eksempel tjenestekøreplanen for passagertog i østdanmark for 2019 benævnt K19 TKØ

Dagens spørgsmål: Hvornår træder K19 TKØ i kraft?
(Du kan få hjælp til svaret her: https://bane.dk/Jernbanevirksomhed/Kapacitet/Tjenestekoereplaner )

Du får et point i puljen hvis du svarer rigtigt og sende det senest den 6/12.

Forkert = 1. december 2018
Rigtigt =  9. december 2018
Forkert = 1. januar 2019

Konkurrenceregler