Jul 2018-12

Dagens spørgsmål, onsdag den 12. december 2018

Et sidste spørgsmål i emnet “Den gamle Lillebæltsbro”

Dagens spørgsmål: Hvilken dansk pengeseddel er Lillebæltsbroen gengivet på?
(Du kan få hjælp her: https://da.wikipedia.org/wiki/Lilleb%C3%A6ltsbroen_(1935)

Du får et point i puljen hvis du svarer rigtigt og sende det senest den 15/12.

Hvilken dansk pengeseddel er Lillebæltsbroen gengivet på?
Forkert: 50 kr. sedlen
Rigtigt: 100 kr. sedlen
Forkert: 200 kr. sedlen
Forkert: 500 kr. sedlen
Forkert: 1000 kr. sedlen

Konkurrenceregler