Forskellig log-ind på hjemmeside og forum / Different log-in on website and forum / Verschiedene Log-in auf Webseite und Forum

Husk at jeres brugernavn på hjemmesiden – der hvor I downloader – og på forummet er to af hinanden uafhængige brugere.
Det betsyder bl.a. at I ikke nødvendigvis er logget ind på hjemmesiden selv om I er det på forummet og vise-versa.

Får du ikke nogen aktiveringsmail? Prøv at kigge i mappen med spam/uønskede mails

Remember that your username on the website – where you download – and on the forum are two independent users.
This means, among other things, that you do not necessarily have logged into the website even if you have it on the forum and vice-versa.

Do not get any activation email? Try looking in the spam / unwanted mail folder

Denken Sie daran, dass Ihr Benutzername auf der Website – wo Sie herunterladen – und im Forum sind zwei unabhängige Benutzer.
Das bedeutet, dass Sie in die Website nicht notwendigerweise angemeldet, auch wenn Sie es auf dem Forum haben und umgekehrt.

Sie werden nicht Ihre Aktivierungs E-Mail erhalten? Versuchen Sie, die Spam-Ordner / Junk-Mails überprüft

Youtube-kanal for Train Simulator på dansk

Hej alle.
Der er nu lavet en ny youtube-kanal for Train Simulator på dansk. Kanalen bruges til live-streaming, vejledning og andre film med spillet. Indtil videre er der få videoer, men der kommer mere.
Kanalen er her: https://www.youtube.com/channel/UCDrTB3Y2ACIiGixW4mGz4_Q
Husk at abonnere! 😀