Betingelser for generel brug af siden

Generelle betingelser for anvendelse af dette site samt ansvarsfraskrivelse

Alt indhold på denne hjemmeside med undersider er alene til orientering. Oplysningerne skal ikke opfattes som tilbud om eller opfordring til at give tilbud om at købe eller sælge produkter, ydelser mv. Brug af oplysningerne sker på brugerens eget ansvar. Vi kan ikke gøres ansvarlig for tab, der direkte eller indirekte er pådraget som følge af dispositioner på baggrund af informationer, anbefalinger eller skøn på denne hjemmeside.

Da indholdet på dette site er tilvejebragt af forskellige bidragydere påtager vi os intet ansvar for oplysningernes nøjagtighed eller fuldstændighed. Tilsvarende påtager vi os intet ansvar for eventuelle stavefejl eller slåfejl.

Vi kan ikke gøres ansvarlig for indholdet på hjemmesiden og kan derfor heller ikke pålægges erstatning for eventuelle skader, gener eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget som et resultat af brug eller misbrug af denne hjemmeside.

Links til andre hjemmesider
Hjemmesiden indeholder links til andre hjemmesider, som ikke tilhører os. Vi påtager sig intet ansvar for indholdet af disse hjemmesider, herunder ikke for disse hjemmesiders produkter, ydelser mv.

Behandling af personoplysninger og brug af e-mails
Hvis brugeren af hjemmesiden afgiver oplysninger om sig selv, vil oplysningerne alene blive anvendt i forbindelse med brug af dette site.

Vi er berettiget til at registrere og benytte log-oplysninger og IP-adresser på brugere af hjemmesiden. Vi benytter oplysningerne til statiske formål, som blandt andet kan bruges til at forbedre hjemmesiden for brugerne. Oplysningerne anvendes tillige i forbindelse med konstateret misbrug.

Ophavsret og varemærkeret
Vi har ejendomsretten, ophavsretten, varemærkeretten og alle andre immaterielle rettigheder til hjemmesiden samt til de på hjemmesiden nævnte elementer, medmindre det er angivet, at sådanne rettigheder tilhører tredjemand.

Rettighederne til varemærkerne RailSimulator og RailWorks samt RailWorks-logoet tilhører Railsimulator.com Limited

Brugere af hjemmesiden må kun læse og udskrive indhold fra hjemmesiden til eget brug. Brugerne må ikke på anden vis kopiere, gemme, ændre, gengive, overdrage, offentliggøre eller udnytte hele eller dele af indholdet på hjemmesiden uden forudgående skriftlig tilladelse fra os, og i så fald skal kilden altid oplyses.

Ændring af vilkår
Vi forbeholder sig ret til når som helst at ændre vilkårene for brug af denne hjemmeside.