Betingelser for generel brug af siden

Tilmelding, brugernavn og kontoforhold

Gælder for alle systemer på RailWork Danmarks hjemmeside: Hovedsite med download og mulighed for kommentarer samt Forum

Brugernavn/konto
Du har, når du tilmelder dig, mulighed for at vælge dit brugernavn. Vi anbefaler, at du benytter et anstændigt og hensigtsmæssigt navn. Hvis du benytter fremmede tjenester, vil vi også anbefale at du anvender dit sædvanlige brugernavn her også af hensyn til dine øvrige relationer.
Ved registrering af din brugerkonto, accepterer du aldrig give dit password ud til en anden person, undtagen til en administrator, for beskyttelse af din identitet. Du accepterer også ALDRIG at benytte en anden persons konto, uanset årsagen. Vi anbefaler også at du bruger en kompleks og unik adgangskode til din konto, for at forhindre misbrug af din konto.
Du må kun oprette én konto for hvert system. Vi anbefaler at du benytter samme kontonavn på alle systemerne.
Når du registrerer dig og logger ind, vil du være i stand til at udfylde en detaljeret profil. Det er dit ansvar at præsentere klare og præcise oplysninger. Eventuelle oplysninger, som ejere eller administratorer vurderer at være unøjagtige, vulgære eller på anden måde stødende, vil blive fjernet, med eller uden forudgående varsel. Passende sanktioner kan blive aktuelle.

Sikkerhed og logning
Bemærk venligst, at med hvert bidrag, er registreret under din IP-adresse i tilfælde af, at du skal være udelukket fra dette site eller din internetudbyder kontaktes. Dette vil kun ske i tilfælde af en større krænkelse af denne aftale.
Bemærk også, at softwaren placerer en cookie, en tekstfil, der indeholder information (såsom dit brugernavn og password), i din browsers cache. Dette bruges kun til at holde dig logget ind / ud. Softwaren hverken indsamler eller sender nogen anden form for information til din computer.

Fejl i kontoen, nedlæggelse af konto, begrænsning af adgang
Hvis du mener at der er nogen fejl i oplysningerne på din konto, eller er kontoen oprettet ved en fejl, og derfor ønskes slettet samt ved andre kontoforhold er du velkommen til at kontakt Admingruppen på admingroup@railworks.dk
I tilfælde af at Admingruppen konstaterer eller får begrundet mistanke om, at en konto er oprettet for at misbruge, skade eller på anden måde bringe denne hjemmeside i miskredit, kan admingruppen træffe beslutning om at indføre begrænsning af brugerens adgang for en kortere eller længere periode.

Generelle betingelser for anvendelse af dette site samt ansvarsfraskrivelse

Alt indhold på denne hjemmeside med undersider er alene til orientering. Oplysningerne skal ikke opfattes som tilbud om eller opfordring til at give tilbud om at købe eller sælge produkter, ydelser mv. Brug af oplysningerne sker på brugerens eget ansvar. Vi kan ikke gøres ansvarlig for tab, der direkte eller indirekte er pådraget som følge af dispositioner på baggrund af informationer, anbefalinger eller skøn på denne hjemmeside.

Da indholdet på dette site er tilvejebragt af forskellige bidragydere påtager vi os intet ansvar for oplysningernes nøjagtighed eller fuldstændighed. Tilsvarende påtager vi os intet ansvar for eventuelle stavefejl eller slåfejl.

Vi kan ikke gøres ansvarlig for indholdet på hjemmesiden og kan derfor heller ikke pålægges erstatning for eventuelle skader, gener eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget som et resultat af brug eller misbrug af denne hjemmeside.

Links til andre hjemmesider
Hjemmesiden indeholder links til andre hjemmesider, som ikke tilhører os. Vi påtager sig intet ansvar for indholdet af disse hjemmesider, herunder ikke for disse hjemmesiders produkter, ydelser mv.

Behandling af personoplysninger og brug af e-mails
Hvis brugeren af hjemmesiden afgiver oplysninger om sig selv, vil oplysningerne alene blive anvendt i forbindelse med brug af dette site.

Vi er berettiget til at registrere og benytte log-oplysninger og IP-adresser på brugere af hjemmesiden. Vi benytter oplysningerne til statiske formål, som blandt andet kan bruges til at forbedre hjemmesiden for brugerne. Oplysningerne anvendes tillige i forbindelse med konstateret misbrug.

Ophavsret og varemærkeret
Vi har ejendomsretten, ophavsretten, varemærkeretten og alle andre immaterielle rettigheder til hjemmesiden samt til de på hjemmesiden nævnte elementer, medmindre det er angivet, at sådanne rettigheder tilhører tredjemand.

Rettighederne til varemærkerne RailSimulator og RailWorks samt RailWorks-logoet tilhører Railsimulator.com Limited

Brugere af hjemmesiden må kun læse og udskrive indhold fra hjemmesiden til eget brug. Brugerne må ikke på anden vis kopiere, gemme, ændre, gengive, overdrage, offentliggøre eller udnytte hele eller dele af indholdet på hjemmesiden uden forudgående skriftlig tilladelse fra os, og i så fald skal kilden altid oplyses.

Ændring af vilkår
Vi forbeholder sig ret til når som helst at ændre vilkårene for brug af denne hjemmeside.