Betingelser for donation-ware

Vilkår og betingelser for donation-ware

1 Vilkår og betingelser

Disse vilkår og betingelser gælder mellem Railworks Danmark, alle brugere og virksomheder for at bruge denne hjemmeside og køb af  digitale produkter til privat brug. Bemærk venligst, at vilkårene og betingelserne er skrevet på et enkelt dansk sprog, og hvis du har spørgsmål, kommentarer eller er usikker på et aspekt af betingelserne, så kontakt os venligst.

Vores vilkår og betingelser kan også ændre sig over tid, og de bliver gyldige på datoen for offentliggørelsen på dette websted.

2 Virksomhedens identitet

Railworks Danmark
Indehaver: Knud Berggreen
Lodsgården 1A, 1, 111
2791 Dragør
Danmark
www.railworks.dk
knud@railworks.dk

3 Hjemmesidebrug og registrering

Ved at acceptere disse vilkår og betingelser kan brugeren, efter registrering og bekræftelse af sin konto, begynde at købe digitale produkter på denne hjemmeside.

Brugere kan til enhver tid opsige deres brugerkonto. Ønskes dette kan brugeren sende os en e-mail med en anmodning om opsigelse via vores kontaktformular.

4 Databeskyttelse og databeskyttelse

Brugere bør ikke offentliggøre eller dele deres brugernavn og adgangskode, ligesom brugerne er ansvarlige for tabet af disse data til enhver tid. Hvis nogen brugerdata er kendt af tredjeparter, skal brugeren kontakte os med det samme.

Vi respekterer vores brugeres personlige data, og vi vil også sikre, at disse data vil blive behandlet som bestemt i dansk lov om beskyttelse af personoplysninger.

Vi vil ikke opbevare eller sende nogen brugerfølsomme data til tredjeparter uden brugerens tilladelse, og vi sikrer også, at brugerens personlige data bruges strengt i forbindelse med aftaler, betingelser eller fortrolighedspolitikken på denne hjemmeside.

De eneste undtagelser fra ovenstående betingelser i afsnit tre er kriminelle aktiviteter, således at vi kan træffe passende foranstaltninger for at forhindre sådanne aktiviteter. Brugere kan læse alle detaljerne i vores privatlivspolitik her.

5 Produkter og indkøb

Hjemmesiden tilbyder digitale produkter som downloads ved betaling af en pris eller donation som er anført på det enkelte produkt. Vores produkter vil give brugerne adgang til klare oplysninger (minimumsdonationer, priser, udgivelsesdatoer, påkrævede specifikationer og manualer i det omfang at disse forefindes) før køb.

Så snart brugeren foretager et køb, er denne bundet af en salgskontrakt. De aktuelle købsmuligheder er kreditkort, GooglePay, ApplePay og PayPal.

Det købte produkt kan downloades op til 25 gange.

Vi vil rette eventuelle fejl i betalinger, som brugeren informerer os om inden for 30 dage fra købsdatoen.
I ekstraordinære tilfælde forbeholder vi os retten til at afvise brugerens ordre. I disse tilfælde vil vi kontakte brugerne så hurtigt som muligt og forklare, hvorfor dette er tilfældet.

I forbindelse med køb benytter vi anerkendte sikkerhedsstandarder til at beskytte dine data under købsprocessen, og al kommunikation fra dette øjeblik er krypteret ved hjælp af protokoller, som er valideret.

6 Priser og rabatter

Priserne på alle digitale produkter på denne hjemmeside er i Danske Kroner (DKK). Vores priser skal være de priser, der er angivet på vores hjemmeside eller priser, der er angivet i indkøbskurven på købstidspunktet. Priserne kan være kombinationspriser, hvor der er en grundpris for produktet og en valgfri ekstra donation.
Vi forbeholder os retten til at ændre produktpriserne til enhver tid.

7 Juridisk aftale, ophavsret og licens

Denne slutbrugerlicensaftale (EULA) er en juridisk kontrakt mellem brugeren og Railworks Danmark for digitale produkttitel, der kan omfatte elektronisk dokumentation, manualer, onlineopdateringer, som kan downloades på hjemmesiden og også indeholde yderligere indhold.

Denne EULA er den eneste aftale mellem parterne om brug af digitale produkter og erstatter alle tidligere aftaler og forståelser, og den er det eneste dokument, som parterne kan henvise til for at håndhæve deres rettigheder i henhold til tildelingen af de rettigheder, der er beskrevet heri.

Ved at installere og bruge det digitale produkt accepterer brugeren at være bundet af vilkårene i denne EULA. Hvis brugeren ikke accepterer vilkårene og betingelserne, er det forbudt for brugeren at installere og bruge produktet.

Produkterne er beskyttet af copyright-love og internationale copyright-traktater og kan kun bruges som tilladt i denne EULA. Produktet er licenseret, ikke solgt. Licensen er personlig for dig som køber, og du er den eneste tilladte bruger af dette produkt. Kun én licens pr. autoriseret kopi af dette produkt er tilladt til enhver tid.

8 Ejerskab og tilladt eller forbudt brug

Digitale produkter købt fra denne hjemmeside er tilladt at blive installeret og brugt på en enkelt computer, der er under brugerens kontrol kun til privat brug, enhver yderligere distribution er forbudt. Brugere må heller ikke:

• Benytte produktet samtidigt på mere end én computer.
• Tildeling, udlejning, leasing og underlicensering af produktet.
• Lave eller distribuere kopier af enhver inkluderet del af produktdataene.
• Ændre, modificere, adskille, dekompilere, oversætte eller bruge enhver inkluderet del af produktdataene til deres eget produkt eller arbejde, undtagen som tilladt af loven.

Under alle omstændigheder har brugeren kun en licens til at bruge produktet som tilladt i denne EULA. Ejeren af produktet skal til enhver tid beholde ejendomsretten til softwaren og inkluderede data.

9 Garanti og refusion

Det digitale produkt med de medfølgende data og dokumentation leveres uden nogen garanti som tilladt i henhold til gældende lov. Der er heller ingen refusion for købt digitalt produkt (downloadbart indhold), når købet er foretaget. Det er på grund af produktets natur, hvor vi ikke er i stand til at holde styr på installationer og afinstallationer, og derfor er vi ikke i stand til at give refusioner. Hele risikoen, der opstår ved brug eller ydeevne af produktet eller produktdata, forbliver hos brugeren.

10 Forpligtelser

Du accepterer, at du vil bruge denne hjemmeside på egen risiko og accepterer den, som den er. Du accepterer, at du ikke må holde Railworks Danmark eller nogen af vores ansatte og samarbejdspartnere under ingen omstændigheder kan gøres ansvarlige for skader forårsaget (tab af fortjeneste, information eller andet tab) som følge af brugen af hjemmesiden eller digitale produkter, selvom Railworks Danmark er blevet informeret om muligheden for sådanne skader. Nogle lande tillader muligvis ikke begrænsning af ansvar for specifikke typer skader, der opstår som følge af uagtsomhed, og derfor gælder ovenstående begrænsning muligvis ikke for alle brugere. I sådanne tilfælde har vi et begrænset ansvar, der ikke er højere end prisen for det købte digitale produkt betalt fra brugeren.

Brugeren anerkender også, at vi ikke teknisk kan garantere hundrede procent tilgængelighed af hjemmesiden; men vi vil gøre vores bedste for at gøre hjemmesiden konstant tilgængelig. Hjemmesidens utilgængelighed kan være forårsaget af vedligeholdelses-, kapacitets- eller sikkerhedsårsager, og andre uforudsigelige hændelser, derfor er brugeren også selv ansvarlige for deres sikkerhedskopiering af data.

11 Licensopsigelser

EULA’en og licensen giver brugeren tilladelse til brugen af det digitale produkt, og den ophører automatisk, hvis brugeren ikke er enig i EULA’en og ovenstående aftaler, eller hvis brugeren ødelægger de digitale produktkopier, som er i brugerens besiddelse. I denne opsigelsesproces skal brugeren slette eller destruere alle eksisterende kopier af det digitale produkt fra al medielager, hvorpå produktet blev installeret eller brugt.

12 Ulovligheder og afkald

Hvis en del af denne EULA viser sig at være ulovlig eller ikke kan håndhæves, vil sådanne resultater ikke påvirke resten af håndhævelsen eller gyldigheden af denne EULA, og vi vil gøre vores bedste for at ændre denne bestemmelse på en rimelig måde, så den opnår parternes hensigt uden ulovlighed.

Enhver forsinkelse eller fejl foretaget af Railworks Danmark eller nogen af dens ansatte, samarbejdspartnere eller repræsentanter i udøvelsen af sine rettigheder i henhold til denne EULA skal på intet tidspunkt fortolkes som et afkald på disse rettigheder.

13 Lov og jurisdiktion

Railworks Danmark er hjemmehørende i Danmark, og alle forhold, der opstår deraf, er reguleret og fortolket i overensstemmelse med lovene i Kongeriget Danmark. Værneting for alle tvister, der direkte eller indirekte er et resultat af kontraktforholdet, er Københavns Byret.